Drainage

Drainage of afwatering is het afvoeren van water uit de bodem over en door de grond. Dit zorgt ervoor dat het grondwaterpeil daalt. Hiermee voorkomt u dat uw kelder of kruipruimte onderloopt.